Υπηρεσίες για Επαγγελματίες

Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες: Πλήρη Κάλυψη λογιστικής στα Φοροτεχνικά και Εργατικά θέματα

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της, αν υπάρχουν, από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

Το λογιστικό γραφείο μας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ.

Ενδεικτικά:

  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

  • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικά Ταμεία)

  • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών

  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο

  • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας.

  • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)

  • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.