Στοιχεία Εταίρων

Σχέσεις Νομικού Προσώπου

Σχετιζόμενος
ΑΦΜ

122931970

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο

Καριώτου Στεργιανή Κωνσταντίνος

Είδος
σχέσης

Διαχειριστής

Ημ/νία έναρξης
σχέσης

21/06/2018

Ημ/νία διακοπής
σχέσης

Στοιχεία Μελών Νομικού Προσώπου

ΑΦΜ
μέλους

Επώνυμο Όνομα
Πατρώνυμο

Ημ/νία
έναρξης
μέλους

Ημ/νία
διακοπής
μέλους

Είδος
συμμετοχής

Ποσοστό
συμμετοχής

Συμμετοχή σε
κλάσμα

122931970

Καριώτου Στεργιανή Κωνσταντίνος

21/06/2018

Μέλος

95

/

Εδέσσης 28, Τ.Κ. 56430, Θεσσαλονίκη

040519480

Μπάτος Ιωάννης Παύλος

21/06/2018

Μέλος

5

/

Γ. Μπάτου 15, Τ.Κ. 57103, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης