Στοιχεία Εταιρίας

Α ΦΜ 801003352
Αρμόδια ΔΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επωνυμία ΜΠΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
Ημ/νία Έναρξης 21/06/2018
Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λήξη διάρκειας ΝΠ 21/06/2020
Κεφάλαιο 1000

Ημ/νία Έναρξης: 21/06/2018
Κατάσταση Επιχείρησης ΕΝΕΡΓΗ
Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας ΤΑΝΤΑΛΟΥ 30 ΤΚ: 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατηγορία βιβλίων Γ-ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ
Λ ήξη διαχειριστικής περιόδου 3112
Λ ήξη πρώτης διαχειριστικής περιόδου 31/12/2018
Υπαγωγή ΦΠΑ ΝΑΙ
Καθεστώς ΦΠΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
—————————-
Κωδικός: 69200000

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ·
ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Είδος: Κύρια